Complexe stedelijke duurzaamheidsvraagstukken


Daarnaast zijn er de grote vraagstukken die boven de stad hangen en waar noch de universitaire gemeenschap noch de stedelijke overheid, noch de civiele maatschappij pasklare antwoorden hebben. De Stadsacademiessessies maken duidelijk dat zowel binnen de stedelijke administratie als binnen de universiteit veel individuen op zoek zijn naar een forum waarin de discussie over stedelijke duurzaamheid gevoerd kan worden voorbij de operationele kortetermijnagenda’s die veelal de grenzen bepalen waarbinnen de discussie gevoerd mag worden. Die noodzaak is ook ingegeven door het feit dat eerste stappen in het stedelijk duurzaamheidsbeleid werden gezet en dat we vandaag voorbij de quick wins en het spreekwoordelijk laaghangend fruit kijken. De reflectie over stedelijke duurzaamheid botst op de echt hardnekkige vraagstukken en vooral de samenhang tussen verschillende vraagstukken die het bijzonder moeilijk maken om vooruitgang te boeken. Denk maar aan de samenhang tussen het energie-, huisvestings- en mobiliteitsvraagstuk,  aan de verknoping tussen energie, water en voeding,  of aan de koppeling van migratie en wonen. Al deze thema’s vragen om nieuwe frames, nieuwe concepten, nieuwe benaderingen waarvan hier en daar de contouren reeds zichtbaar zijn maar waarover het gesprek ten gronde nog moet beginnen. De Stadsacademie wil de ruimte voor het gesprek over duurzaamheid als complex stedelijk vraagstuk vergroten en de thema’s benoemen waarover dergelijk gesprek zou kunnen gaan.