De Stadsacademie werft een coördinator aan!


De UGent stimuleert interdisciplinair onderzoek en maatschappelijke valorisatie van dat onderzoek door meerdere coördinatoren aan te stellen rond uiteenlopende thema’s. De Stadsacademie is één van de initiatieven die een voltijdse coördinator mag aanwerven voor vijf jaar.

Interesse om zelf de coördinator van de Stadsacademie te worden en zo mee het verschil te maken? Bekijk dan hier de vacature. Een gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV dient ten laatste op 1 april 2020 te worden bezorgd aan de Voorzitter van de Onderzoeksraad, Prof. Ignace Lemahieu via Esther.DeSmet@ugent.be.