De Stadsacademie.

Van denken naar doen: een radicaal experiment in duurzaamheidsonderwijs

19.04.2018

Afgelopen zes maanden was de ‘Stadsacademie in oprichting’ een collaboratorium waarin studenten, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis deelden over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen. Deze negende en laatste sessie uit de reeks markeert het einde van de oprichtingsfase en de start van het vervolgtraject: het masterproefatelier waarbinnen studenten uit verschillende disciplines onder begeleiding van een transdisciplinair team zullen werken rond gedeelde stedelijke vraagstukken. Concreet zal zich dit vertalen in gedeelde opgaven voor bachelorpapers, masterproeven, groepswerken, stages, en de actieve zoektocht naar experimenteerzones en proeftuinen.

De voorbije acht sessies werden georganiseerd rond acht stedelijke thema’s, telkens met twee doelstellingen voor ogen. Allereerst werd er op een korte tijd een netwerk samengebracht rond urgente thema’s die het debat rond de stad sturen, of zouden kunnen sturen. Daarnaast werd er binnen dit netwerk gepeild naar relevante onderzoeksvragen. Uit wat bestaat de gedeelde stedelijke agenda? Welke actoren hebben de ambitie en het enthousiasme om in het kader van de Stadsacademie dergelijke vraagstukken op te nemen?

Deze ‘resultaten’ willen we meenemen naar de volgende fase, die in het teken zal staan van het masterproefatelier. Binnen deze sessie kijken we terug op de besproken thema’s van de afgelopen maanden, proberen we de wolk van besproken relevante thema’s te condenseren tot concrete onderzoeksvragen en trachten daarrond begeleidingsteams samen te stellen.