Meerdaagse ‘innovation camps’ in Gent en Nijmegen


De Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (University of Applied Sciences), Stad Gent en de Stadsacademie verbonden aan Universiteit Gent slaan de handen in elkaar. Met Europese middelen uit het fonds ‘Science meets Regions/Science meets Parliaments’ organiseren beide steden en hun academische partners in 2019 twee ‘multi-day innovation camps’ waarbij een 10-tal studenten uit Nederland (Radboud Universiteit Nijmegen) en een 10-tal studenten uit België (Universiteit Gent) diverse ervaringen, perspectieven, aanpakken en beleidsdiscours inzake de leefbaarheid en duurzaamheid van twee aandachtsgebieden samen bundelen en bediscussiëren in een transdisciplinaire setting.

Geïnspireerd door het zogenaamde ‘exploratieve scenariodenken’ is het de bedoeling dat op kritische wijze meerdere mogelijkheden van stadsontwikkeling in de wijken Nieuw-West (Nijmegen) en Nieuw Gent (Gent) worden verkend. In deze zogenaamde ‘living labs’ wisselen ze in een geradicaliseerd, innovatief en co-creatief traject met onder meer bewoners, middenveldorganisaties en economische actoren kennis en kunde uit en gaan ze op zoek naar innovatieve ruimtelijke, sociale, ecologische, economische en bestuurlijke praktijken en structuren, die een antwoord kunnen bieden op actuele en complexe samenlevings- en duurzaamheidsvraagstukken.

Trekkers: Evelyne Deceur (Stad Gent) en Thomas Block (Stadsacademie UGent)
Contact: Thomas.Block@ugent.be, Evelyne.Deceur@stad.gent