Universiteit als living-lab


In elk geval is er de kans om onderwerpen te ontlenen aan de context van de universiteit als stedelijke actor. De universiteit is een belangrijke instelling binnen Gent. Met haar ruim 40.000 studenten en 9000 personeelsleden is de instelling een belangrijk factor in de Gentse samenleving. De universiteit is zelf een publieke instelling en organiseert met het oog op het faciliteren van de eigen werking allerlei kwesties die ook op stadsniveau aanwezig zijn. Er is een hele logistieke machinerie (postbedeling, gebouwendienst, milieudienst, etc.). Belangrijk is ook de rol van de universiteit in het huisvestings- en mobliteitsvraagstuk. Daarnaast is de universiteit als instelling en als community een belangrijke consument die mee het pad kan effenen voor de transitie richting duurzaamheid. Vandaar bestaat reeds intensief overleg op zowel ambtelijk als op beleidsniveau tussen stad en universiteit. Er is de actieve community van Transitie UGent en er zijn bijvoorbeeld  bestaande engagementen rond fossil fuel divestment, maar er ligt nog heel wat ruimte open om de universiteit zelf als experimenteerruimte voor duurzaamheidstransities te verkennen en de stad daarbij te betrekken, als betrokken beleidspartner maar ook als kennispartner en co-creator.