Biodiversiteit @ UGent
looptijd: 2019 → ...
academiejaar: 2021 → 2022
docent(en): An Cliquet, Frank Nevens, Mieke Verbeken, Lander Baeten, Jan Mertens, Ellen Devrieze, Martijn Vandegehuchte,
partner(s): Koen Houthoofd (Departement Milieu), Jan De Doncker (groendienst UGent), Riet Van de Velde (Departement Milieu), StuJardin, Ellen Lauwereys (DGFB), decanaat faculteit Wetenschappen, Stujardin

Tags: biodiversity & nature—biodiversiteit & natuur | building—bouwen | construction—constructie | health & well-being—gezondheid en welzijn | land use—landgebruik | university campus—universiteitscampus

Wat voorafging

Het onderwerp en de community van dit masterproefatelier kwamen voort uit de verkennende Stadsacademiesessie ‘Living Lab campus Sterre’, waar docenten, studenten, UGent medewerkers, stad Gent medewerkers, en andere betrokken actoren brainstormden rond de opgaves gerelateerd aan de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale campus.

Verschillende experimenten werden al opgezet naar aanleiding van het masterproefatelier:

 • Studenten van de summer school klimaat werkten in een interdisciplinair team verschillende scenario’s uit rond ontharding op campus Sterre.
 • Tijdens de ecodesign challenge werkten studenten biologie en industrieel design samen aan oplossingen voor meer biodiversiteit op campus Sterre.
 • Een masterproefexperiment werd opgezet rond het inzaaien van ontharde bodems.
 • Verder gebeurden er al talloze inventarisaties rond biodiversiteit op de campus.

Inhoud

Studenten van verschillende disciplines gaan aan de slag rond de overkoepelende vraag:

‘Hoe verhogen we biodiversiteit aan de UGent?’

Enkele voorbeelden van subvragen die al naar boven kwamen zijn:

 • Welke sociale / bestuurskundige / psychologische / welzijns aspecten spelen een rol in het verhogen van de biodiversiteit aan UGent?
 • Wat is biodiversiteit in de stedelijke context en wat zou het moeten zijn? Welke biodiversiteit willen we?
 • Hoe gaan we om met bottlenecks zoals ontharding (parkeren, kost, …)?
 • Hoe creëren we financiële hefbomen?

De studenten kunnen tijdens het masterproefatelier ideeën uitwisselen met elkaar, medewerkers van de groendienst van UGent, het Department Milieu en andere experts.

Resultaten

De studenten dragen met hun onderzoek bij aan het bijsturen en uitvoeren van het biodiversiteitsplan dat wordt opgevolgd door de werkgroep biodiversiteit binnen de UGent.

Op het einde van het academiejaar kan je de thesissen hier terugvinden.

Interesse?

 • Ben je docent en wil je rond dit thema met je studenten werken?
 • Ben je student en wil je graag rond dit thema je masterproef schrijven?
 • Werk je rond dit thema en wil je hier graag meedenken binnen de context van de stadsacademie?

Neem contact op met Femke.lootens@ugent.be om de mogelijkheden te bespreken.