Living Lab campus Sterre
De universiteit als transdisciplinaire proeftuin voor klimaatopgaves
looptijd: 2019 → 2021
docent(en): Thomas Block, Michiel Dehaene
partner(s): Femke Lootens, Ellen Lauwereys, Riet Van de Velde
met steun van: het Vlaams Klimaatfonds

Tags: biodiversity & nature—biodiversiteit & natuur | building—bouwen | circular economy—circulaire economie | climate | climate change—klimaatverandering | energy—energie | governance—beleid | mobility—mobiliteit | neighbourhoods—wijken | university campus—universiteitscampus

Een duurzame en klimaatneutrale campus

De UGent wil tegen 2050 CO2 neutraal zijn. Een belangrijk onderdeel van deze transitie is het gebouwenpatrimonium dat aan renovatie toe is en waarbij de infrastructuur ook duurzamer beheerd en gebruikt moet worden (zie ook het masterproefatelier rond dit onderwerp).

De universiteit als living lab

In de Stadsacademie vindt actie-onderzoek en actie-onderwijs plaats rond duurzaamheidsvraagstukken die relevant zijn voor de stad Gent en/of voor de UGent. De universiteit kan zo dienen als living lab waarbij de eigen instelling als een levend laboratorium wordt gebruikt en studenten, onderzoekers, docenten en de Centrale Administratie met hun enorme kennis bijdragen aan duurzame oplossingen.

Transdisciplinair onderzoek rond klimaatopgaves

De uitdaging om naar een duurzamere campus te evolueren past dan ook goed in de filosofie en werkwijze van de Stadsacademie. Daarom is er met steun van het Vlaams Klimaatfonds het living lab campus Sterre opgericht. Hierbij zullen studenten, onderzoekers, docenten, de Centrale Administratie, en andere betrokken actoren samen aan de klimaatopgaves van de campus werken.

Weg en gebouwen campus Sterre met bouwwerf
Campus Sterre in opbouw in de jaren ’60 (Collectie Universiteitsarchief Gent)

Dit gebeurt via transdisciplinaire experimenten waarbij klimaatopgaves van campus Sterre worden geïdentificeerd door middel van sessies met studenten, docenten, vertegenwoordigers van de Centrale Administratie en externe actoren. Deze klimaatopgaves worden dan onderzocht door de studenten door middel van transdisciplinaire masterproefateliers, bachelorproeven, stages en andere opdrachten met terugkoppeling naar de betrokken actoren. De resultaten en uitdagingen worden via lezingen aan een breder publiek voorgesteld.

Om de opdracht haalbaar te houden werd gekozen om twee jaar op één campus, namelijk campus Sterre, te focussen, waarna inzichten en resultaten kunnen meegenomen worden naar andere campussen binnen en buiten UGent. Voor deze twee jaar is er een deeltijdse living lab coördinator aangeworven die als brug zal fungeren tussen de verschillende actoren en mee de sessies, masterproefateliers en lezingen zal faciliteren.

Voorgeschiedenis

Traject

Doe mee

Bent u onderzoeker of docent en wilt u graag onderzoek doen op de campus? Bent u student en wilt u graag een maatschappelijk relevante thesis schrijven? Bent u een universiteitsmedewerker wiens werk aansluit bij dit thema? Bent u betrokken bij initiatieven in de buurt of op de campus zelf die te maken hebben met duurzaamheid?

–> Contacteer Femke Lootens – living lab coördinator Femke.lootens@ugent.be

Hou ook de Agenda in de gaten voor evenementen rond Living Lab campus Sterre.