Ontwikkeling van een innovatief woonprogramma voor kwetsbare vluchtelingen op de huisvestingsmarkt
29.06.2019
looptijd: 2019 → ...
docent(en): Luce Beeckmans, Jonas De Maeyer (Endeavour)
partner(s): HEIM, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
met steun van: Koning Boudewijn Stichting

Tags: housing—huisvestiging | migration—migratie | refugees—vluchtelingen |

HEIM (coördinatie Luce Beeckmans/UGent en Jonas De Maeyer/Endeavour), een collectief dat werkt rond nieuwe vormen van samenwonen in diversiteit, ontwikkelt momenteel voor Vuchtelingenwerk Vlaanderen een innovatief woonprogramma voor vluchtelingen en kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt. Het uitgestippelde traject omvat ondermeer 6 interactieve workshops waarop met mensen uit verschillende sectoren wordt gediscussierd, zoals overheidsactoren, middenveldspelers, vrijwilligerswerkingen en burgerinitiatieven, maar ook architecten en planners, mensen die actief zijn in stedenbouw, huisvesting en opvang en vluchtelingen zelf. Met de input uit de workshops en uit een verregaande inventarisatie van belangrijke projecten uit binnen- en buitenland, wil HEIM uiteindelijk tot een aantal breed gedragen voorkeursscenario’s voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen komen.

Contact: Luce.Beeckmans@UGent.be