Take care: onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijk vraagstuk
Atelierreeks
looptijd: 2019-2020
locatie: Anspachlaan 65, Brussel
partner(s): De Stadsacademie (UGent/Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architectuur en Stedenbouw), Architecture Workroom Brussels, Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin/VIPA, KULeuven/LUCAS, Team Vlaams Bouwmeester

Tags: diversity—diversiteit | governance—beleid | health & well-being—gezondheid en welzijn | housing—huisvestiging | neighbourhoods—wijken |

Download inhoud atelierreeksTAKECARE hier