Task Force Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke metamorfose van een stationsbuurt

De omgeving van het station Gent Sint-Pieters is in volle ontwikkeling. Ongeveer een eeuw na de bouw van het station, wordt het station en de omgeving aangepast aan de behoeften van de 21ste eeuw. De bedoeling is om:

 

  • een knooppunt van duurzame mobiliteit te creëren waarbij de verschillende vervoersmodi goed op elkaar zijn afgestemd. Concreet houdt dit in: een vernieuwd treinstation met een geïntegreerd tram- en busstation, voldoende en comfortabele fietsenstallingen en een goed bereikbare autoparking, kiss & rides en een taxizone.
  • de omgeving om te vormen tot een aangename en duurzame woon- en werkomgeving met een concentratie van kantoren, woningen, commerciële voorzieningen en een school nabij het station.
  • een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein aan te leggen met vernieuwde toegangswegen, nieuwe pleinen en parken. Dit betekent onder meer dat er duidelijke en veilige loop- en fietsroutes tussen het station en het stadscentrum en andere stadsdelen moeten komen.

Recent werd, tien jaar na het startsein voor de werken, een reflectietraject georganiseerd met als doel na te gaan of nieuwe inzichten op vlak van wonen, samenleven en mobiliteit nog voldoende weerklank vinden in de sinds 1997 ontwikkelde plannen. Vanuit dit reflectietraject kwam de suggestie om een sociaal-ruimtelijk onderzoek te voorzien als basis voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving, zowel ruimtelijk, programmatorisch als op vlak van het samenleven tussen de bestaande en toekomstige bewoners.

De Stadsacademie tekende in op dit sociaal-ruimtelijk onderzoek, ondersteund door onderzoekers verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), die studenten betrekken in het onderzoek via oefeningen in de vakken ‘Interpretatieve Onderzoeksmethoden’, ‘Armoede en Participatie’ en masterproeven, onderzoekers/medewerkers van Architecture Workroom Brussels, en onderzoekers/medewerkers verbonden aan de Dienst Beleidsparticipatie en de Dienst Stedelijke Vernieuwing van de Stad Gent.

Bekijk hier het rapport van deze studie.

Contact: Griet Roets (Griet.Roets@UGent.be)