Vacature (tijdelijke vervanging): coördinator Stadsacademie
Solliciteer voor 20 september via https://www.ugent.be/nl/vacatures
20.09.2021 → 00:00
looptijd: November 2021 - mei 2022

Context van de functie

De Stadsacademie is één van de tien interdisciplinaire consortia (‘IDC-consortia’) aan de Universiteit Gent (https://www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/idc). IDC-consortia zijn duurzame thematisch gerichte samenwerkingsverbanden die een maatschappelijk (niet-exclusief economisch) doel beogen. Met de oprichting van de 10 IDC’s investeert de Universiteit Gent in de maatschappelijke impact van haar onderzoek. Aan elk IDC-consortium werd een onderzoekscoördinator (IDC-coördinator) toegewezen om de doelstellingen inzake interdisciplinariteit en maatschappelijke impact te ondersteunen.

De Stadsacademie focust op sociaal-ecologische problemen van de stad Gent en de Universiteit Gent. De Stadsacademie beoogt een transdisciplinaire setting waarin academici en studenten uit diverse disciplines samenwerken met maatschappelijke actoren (zoals beleidsmakers, middenveldorganisaties en bedrijven) aan probleemdefinities, mogelijke oplossingen, experimenten en opschalingsinitiatieven, rapporten en wetenschappelijke artikelen, maatschappelijke discussie, en het opzetten en uitbouwen van netwerken rond duurzaamheidsthema’s. De verschillende trajecten rond duurzaamheidsthema’s en bijhorende activiteiten kan je terugvinden op de website www.destadsacademie.be. In stadsacademiesessies worden met alle betrokken actoren zinvolle vragen voor actie-onderzoek gedetecteerd, in masterproefateliers wordt onderzoek uitgevoerd rond deze gedeelde opgaves, en tal van duurzaamheidsvraagstukken van de Stad Gent en/of UGent worden ook grondig geanalyseerd binnen vakken. Daarnaast worden heel uiteenlopende activiteiten (workshops, debatten, netwerkevenementen, …)  rond Gentse duurzaamheidskwesties (mede-)georganiseerd door de Stadsacademie.

De uitkomsten van onze activiteiten zijn zowel academisch als maatschappelijk van aard. Enerzijds moet de grondige verkenning van urgente, complexe duurzaamheidskwesties leiden tot interdisciplinaire academische samenwerkingen en hoogstaande onderzoeksaanvragen (bv. Vlaamse en Europese fondsen, ook in samenwerking met stedelijke niet-academische partners). Anderzijds staat het creëren van maatschappelijke valorisatie en van maatschappelijke impact op basis van de verworven inzichten en resultaten centraal.

De missie van de Stadsacademie is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een innovatieve incubator en internationaal referentiepunt voor transdisciplinair onderzoek naar sociaal-ecologische duurzaamheidsvraagstukken in steden en universiteiten.

Rol van coördinator

De coördinator neemt een rol op als ‘knowledge broker’, d.w.z. een faciliterende rol die onderzoeksgerelateerd is maar geen onderzoekswerk zelf inhoudt. Een knowledge broker vervult een belangrijke rol op diverse scharniermomenten tijdens onderzoek, onderwijs, en dienstverlening (bijv. samenwerkings- en financieringsopportuniteiten identificeren, netwerk- en lobbyactiviteiten ontplooien en ondersteunen, bepaalde aspecten i.k.v. onderzoekscommunicatie, relatiewerking met stakeholders, groepsmanagement …). De functie-inhoud van de coördinator omvat o.a.:

 • het bevorderen van de samenwerking binnen de Stadsacademie, tussen het geheel van de IDC-consortia, en met de directie Onderzoeksaangelegenheden (in het bijzonder op vlak van maatschappelijke impact, interdisciplinaire samenwerking en EU-beleid en -lobbyactiviteiten)
 • het ondersteunen van de duurzaamheids- en langetermijnstrategie van de Stadsacademie
 • het coördineren van de realisatie van maatschappelijke impact, inclusief het bevorderen van netwerking met externe stakeholders en de kennisopbouw inzake de processen van maatschappelijke valorisatie.

De taken van de IDC-coördinator kaderen binnen het projectplan van de Stadsacademie, een plan dat geïnteresseerde kandidaten kunnen opvragen bij charlotte.prove@ugent.be.

We zijn op zoek naar een wetenschappelijk medewerker (100%) om de voornaamste taken binnen de Stadsacademie voor een periode van 6 maanden te coördineren. Deze tijdelijke vacature betreft een vervanging wegens zwangerschapsverlof. Je zal tewerkgesteld worden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen, meer bepaald in de multidisciplinaire onderzoeksomgeving van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (www.CDO.UGent.be).

Jouw opdracht

 • Het aanspreekpunt voor de Stadsacademie zijn: verzorgen van de communicatie zowel binnen het consortium/UGent als daarbuiten (website updaten, nieuwsbrief opmaken, netwerken opvolgen, etc.);
 • Coördineren en organiseren van het algemene overleg (i.c. Dagelijks Bestuur), Stuurgroep, Programmaraad en Werkgroep Transdisciplinariteit;
 • Bevorderen van samenwerking binnen de lopende activiteiten en de engagementen van de Stadsacademie (i.h.b. lopende en geplande masterproefateliers);
 • Eventueel ook wetenschappelijke ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een transdisciplinaire werking en maatschappelijke impact.

Naast de coördinatie van de Stadsacademie, zal je ook een beperkt aantal taken uitvoeren die bijdragen aan de universiteitsbrede ambities op het vlak van maatschappelijke impact, interdisciplinaire samenwerking en EU-beleid in samenwerking met de andere IDC’s en gecoördineerd door de directie Onderzoeksaangelegenheden.

Jouw profiel

 • Je hebt (op het moment van indiensttreding) een master- of doctoraatsdiploma
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
 • Je hebt een sterke interesse in stedelijke duurzaamheid of specifieke duurzaamheidsthema’s. Ervaring met stedelijke duurzaamheidkwesties, zowel theoretisch als praktisch, is een belangrijk pluspunt.
 • Je functioneert goed in een multidisciplinaire omgeving. Je kan overweg met de complexiteit (en het belang) van multiperspectivisme bij duurzaamheidskwesties. Ervaring met transdisciplinair werken is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent in staat om zelfstandig, georganiseerd, resultaatsgericht, en probleemoplossend te werken.
 • Competenties als flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap, doorzettingsvermogen, onderhandelingsvermogen, empathie en betrokkenheid zijn eveneens relevant in deze functie.

Ons aanbod

Wij bieden je een contract (100%) van bepaalde tijd  voor een periode van 6 maanden. De aanvang van de tewerkstelling is bij voorkeur voorzien voor begin november 2021. De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen.

Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Interesse?

We verwachten jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en CV ten laatste op 20 september 2021. Solliciteren kan enkel online via de UGent website.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Meer informatie?

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Charlotte Prové (Charlotte.Prove@UGent.be, +32 (0)478 78 71 33).